DASAR PENSWASTAAN PDF

View Homework Help – Dasar-Penswastaan from CENTER OF MGT at INTI International College Subang. Dasar Penswastaan Dasar Penswastaan. View Notes – DASAR from PA at Sekolah menengah kebangsaan bukit jambul. DASAR PENSWASTAAN Latar Belakang. Dasar penswastaan. Front Cover. Norsiah Yusof. – QR code for Dasar penswastaan. Title, Dasar penswastaan. Author, Norsiah Yusof. Published,

Author: Voodoolkree Dolar
Country: Iraq
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 27 May 2011
Pages: 154
PDF File Size: 6.72 Mb
ePub File Size: 5.3 Mb
ISBN: 322-7-63451-331-1
Downloads: 2967
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tor

Kaedah ini digunakan bagi menukar taraf agensi Kerajaan menjadi sebuah syarikat di bawah Akta Syarikat dengan ekuiti syarikat dipegang sepenuhnya Kerajaan dasag Menteri Kewangan Diperbadankan.

Penjualan ekuiti adalah khusus bagi syarikat Kerajaan dan melibatkan pemindahan hakmilik serta tanggungjawab pengurusan, aset beserta atau tanpa tanggungan dan kakitangan. Dasar Penswastaan telah dilancarkan pada tahun sebagai usaha ke arah meningkatkan peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi negara.

Pulangan kepada Kerajaan adalah dalam bentuk in-kind dan bayaran tunai.

Bentuk penswastaan ini boleh melibatkan penjualan sebahagian atau keseluruhan ekuiti sesuatu syarikat. Ia boleh melibatkan pemindahan sama ada ketiga-tiga komponen organisasi tersebut tanggungjawab pengurusan, aset dan kakitangan atau sebahagian daripada komponennya. Syarikat akan mengendalikan kemudahan tersebut bagi satu tempoh konsesi tertentu dan penswashaan akan diserah balik kepada Kerajaan tanpa kos di akhir tempoh konsesi berkenaan.

Kaedah ini juga melibatkan pembangunan tanah secara usahasama yang mana tanah tidak dipindah milik kepada syarikat tetapi hartanah yang siap dibangunkan akan dijual terus kepada orang awam. Melibatkan pembinaan sesuatu kemudahan awam oleh pihak swasta dengan pembiayaan sendiri. Contoh bagi kaedah ini ialah Mardec Bhd. Kaedah dasra melibatkan penggunaan kepakaran pengurusan sektor swasta untuk mengurus sesuatu aktiviti atau melaksanakan pesnwastaan yang sebelum itu dijalankan sendiri oleh kerajaan secara kontrak jangka pendek.

  INFRATEC 1241 PDF

Kaedah ini melibatkan syarikat swasta membiayai pembinaan dan mengendalikan kemudahan tanpa menyerahkan aset tersebut kepada Kerajaan.

Syarikat SPV perlu membuktikan ia mempunyai keupayaan bukan sahaja untuk membina aset dan mengurus risiko tetapi juga menyelenggara aset tersebut; dan. Apakah kriteria kelayakan syarikat dan peneraju untuk melaksanakan projek PPP?

Portal Rasmi Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) – Soalan Lazim

Penjualan dasra boleh melibatkan aset yang dimiliki oleh apa jua organisasi Kerajaan sama ada syarikat atau lain-lain entiti. Kaedah ini digunakan bagi penswastaan projek yang secara tradisinya dilaksanakan oleh sektor awam seperti projek infrastruktur dan kemudahan awam. Apakah syarat umum yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan projek PPP?

Objektif utama dasar ini adalah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kecekapan dan produktiviti, mengecilkan saiz perkhidmatan awam dan mengurangkan penglibatan sektor awam dalam ekonomi serta ke arah pencapaian matlamat penyusunan semula masyarakat dengan menggalakkan penglibatan masyarakat Bumiputera dalam sektor perindustrian dan perdagangan.

Dasar Penswastaan

Apakah kaedah-kaedah yang terdapat dalam melaksanakan projek kerjasama awam swasta PPP? Bergantung kepada model perniagaan, kebiasaannya di antara 15 — 25 tahun. Melibatkan pemindahan aset yang dimiliki oleh agensi atau syarikat kerajaan kepada pihak swasta untuk membolehkan syarikat berkenaan mengambil alih dan meneruskan aktiviti komersil entiti yang telah diswastakan.

  BIOLOGIA KOMRKI ALBERTS PDF

Dasad SPV perlu mempamerkan tahap inovasi yang sesuai yang dapat menyumbang kepada kualiti perkhidmatan yang disediakan serta memberi nilai ekonomik kepada pembeli perkhidmatan. Pihak syarikat akan dibenar mengutip caj atau fi daripada pengguna yang akan menggunakan perkhidmatan tersebut secara tidak langsung daripada pihak perantaraan, biasanya institusi Kerajaan.

Kaedah ini melibatkan pembayaran oleh Kerajaan bagi perkhidmatan tersebut pensawstaan suatu tempoh konsesi dan pensaastaan pemindahan kakitangan, tanggungjawab pengurusan dan aset mudah alih kepada syarikat swasta yang berkenaan.

Pilih Bahasa Bahasa Melayu English.

Dasar Penswastaan

Contoh projek yang menggunakan kaedah ini ialah lebuhraya bertol, perkhidmatan rel ringan dan pembetungan.

Kaedah ini melibatkan syarikat swasta membina kemudahan untuk Kerajaan seperti pejabat dan kuarters dan sebagai balasan Kerajaan akan memindah milik tanahnya kepada syarikat. Contoh projek yang menggunakan kaedah ini ialah penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan perkhidmatan sokongan hospital bagi hospital Kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia.

Dalam tempoh konsesi, syarikat dasaf mengenakan caj kepada pengguna kemudahan atau perkhidmatan berkenaan.